Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Developing Critical Literacy: Postcolonial Literature in English Lessons at Upper Secondary Schools
Název práce v češtině: Rozvoj kritické gramotnosti: četba postkoloniální literatury ve výuce anglického jazyka na středních školách
Název v anglickém jazyce: Developing Critical Literacy: Postcolonial Literature in English Lessons at Upper Secondary Schools
Klíčová slova: kritická gramotnost, postkoloniální literatura, kritické myšlení, strategie čtení, ESL
Klíčová slova anglicky: critical literacy, postcolonial literature, critical thinking, reading strategies, ESL
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.03.2021
Datum zadání: 25.03.2021
Datum a čas obhajoby: 17.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Celetná 13, Praha 1, C203/C3, 33 míst u lavice + 4 místa židličky se "stolečkem"
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Brown, Kristine. Developing Critical Literacy. The Macquarie University, 2014. Chowdhury, Kanishka.
Chowdhury, Kanishka. “Teaching the Postcolonial Text: Strategies and Interventions.” College Literature, 19/20, no. 3/1, 1992, pp. 191–194. JSTOR, www.jstor.org/stable/25112000. Accessed 14 Jan. 2021.
Fairclough, Norman. Critical Language Awareness. Routledge, 2014.
Scrivener, Jim. Learning Teaching. 2nd ed. Macmillan, 2005.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis aims to present the use of postcolonial literature in pursuance of developing critical literacy
in English lessons at upper secondary schools. Specifically, it focuses on increasing students’
awareness of colonisation and other issues of the postcolonial world, namely South Africa. The
theoretical part of the thesis concentrates on the methodology of teaching literature, reading
strategies, and critical literacy, including its development and assessment. The empirical/analytical
part comprises results from qualitative research conducted in a Czech upper-secondary school. The
empirical study consists of pre-testing, intrinsic research, the teacher’s and students’ assessment, and
a final achievement test. The thesis concludes outcomes of the analysis, emphasizes benefits and
potential risks of using postcolonial literature and of implementing critical-literacy-based lessons at
upper-secondary schools. It also suggests possibilities for further research and development.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK