Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ke středověkému osídlení východních Čech
Název práce v češtině: Ke středověkému osídlení východních Čech
Název v anglickém jazyce: The medieval settlement in East Bohemia
Akademický rok vypsání: 1998/1999
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.02.2000
Datum zadání: 22.02.2000
Datum a čas obhajoby: 15.09.2006 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
  prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK