Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Korupce a úplatkářství z pohledu trestního práva
Název práce v češtině: Korupce a úplatkářství z pohledu trestního práva
Název v anglickém jazyce: Corruption and bribery from the point of view of criminal law
Klíčová slova: korupce, protikorupční nástroje, úplatkářství, korupční delikty
Klíčová slova anglicky: corruption, anti-corruption instruments, bribery, corruption offenses
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2021
Datum zadání: 23.02.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.02.2021
Datum a čas obhajoby: 25.06.2021 13:00
Místo konání obhajoby: m. 313
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2021
Oponenti: JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK