Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémové chování dětí s poruchou autistického spektra - řešení metodou aplikované behaviorální analýzy
Název práce v češtině: Problémové chování dětí s poruchou autistického spektra - řešení metodou aplikované behaviorální analýzy
Název v anglickém jazyce: Problem behavior of children with autism spectrum disorder - solution by method of applied behavioral analysis
Klíčová slova: Aplikovaná behaviorální analýza (ABA), Problémové chování, Porucha autistického spektra (PAS), Funkce chování.
Klíčová slova anglicky: Applied Behavioral Analysis (ABA), Problem Behavior, Autism Spectrum Disorders (ASD), Funkcion of Behavior.
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.02.2021
Datum zadání: 03.02.2021
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK