Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vektorový součin
Název práce v češtině: Vektorový součin
Název v anglickém jazyce: Cross product
Klíčová slova: vektorový součin|determinant|orientace vektorového prostoru
Klíčová slova anglicky: cross product|determinant|orientation
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Řešitel: Mgr. Lukáš Macek - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2021
Datum zadání: 24.05.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2021
Datum a čas obhajoby: 01.07.2021 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2021
Oponenti: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na elementární zavedení vektorového součinu dvou vektorů v R^3 použitelné při výuce na střední škole s důrazem na motivaci a srozumitelnost. Doplněna bude také odvozením nejzákladnějších vlastností vektorového součinu.
Seznam odborné literatury
Bečvář J.: Z historie lineární algebry. Edice Dějiny matematiky, sv. 35. Matfyzpress, Praha, 2007. Dostupné z: https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/400920
Bečvář J.: Lineární algebra. Matfyzpress, Praha, 2010.
Gibbs J. W., Wilson E. B.: Vector Analysis. C. Scribner's Sons, New York, 1901.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK