Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínos neuro-vývojové stimulacejako prevence poruch učení a chování
Název práce v češtině: Přínos neuro-vývojové stimulacejako prevence poruch učení a chování
Název v anglickém jazyce: Contribution of Neuro-Developmental Stimulation as Prevention of Learniůng Disabilities and Behavioral Disorders
Klíčová slova: primární reflexy, Neuro-vývojová stimulace, Neuro-vývojová terapie, inhibice přetrvávajících primárních reflexů, poruchy učení a poruchy chování
Klíčová slova anglicky: primary reflexes, Neuro-developmental stimulation, Neuro-developmental therapy, inhibition of persistent primary reflexes, learning disabilities and behavioural disorders
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marja Annemiek Volemanová, DiS., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2019
Datum zadání: 17.10.2019
Datum a čas obhajoby: 27.05.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Mgr. Marija Zulić, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK