Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezi Šeólem a Hádem: Proměny konceptu podsvětí mezi Hebrejskou biblí a Septuagintou
Název práce v češtině: Mezi Šeólem a Hádem: Proměny konceptu podsvětí mezi Hebrejskou biblí a Septuagintou
Název v anglickém jazyce: Between Sheol and Hades: The Shifts in understanding of the Nether World in the Hebrew Bible and in the Septuagint
Klíčová slova: Šeól, Hádes, překlad Bible, posmrtný život, Hebrejská bible, Septuaginta
Klíčová slova anglicky: Sheol, Hades, Bible translation, netherworld, Hebrew Bible, Septuagint
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Starého zákona (27-SZ)
Vedoucí / školitel: doc. Petr Sláma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2020
Datum zadání: 27.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.06.2021
Datum a čas obhajoby: 13.09.2021 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Oponenti: prof. Filip Čapek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK