Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání obsahu týdeníku Ohlas od Nežárky v období Rakouska-Uherska, Československa a Protektorátu Čechy-Morava
Název práce v češtině: Porovnání obsahu týdeníku Ohlas od Nežárky v období Rakouska-Uherska, Československa a Protektorátu Čechy-Morava
Název v anglickém jazyce: The substance comparison of the weekly "Ohlas od Nežárky" in the periods of Austria-Hungary, Czechoslowakia and Protectorate of Bohemia-Moravia
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.08.2007
Datum zadání: 06.08.2007
Datum a čas obhajoby: 19.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2007
Oponenti: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK