Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dlouhodobá rehabilitace u seniorů po fraktuře krčku femuru
Název práce v češtině: Dlouhodobá rehabilitace u seniorů po fraktuře krčku femuru
Název v anglickém jazyce: Long-term rehabilitation in seniors after fracture of the neck of the femur
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kubátová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2007
Datum zadání: 19.06.2007
Datum a čas obhajoby: 06.09.2007 00:00
Místo konání obhajoby: Mariánské Lázně
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK