Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje žen s hraniční poruchou osobnosti k jinakosti
Název práce v češtině: Postoje žen s hraniční poruchou osobnosti k jinakosti
Název v anglickém jazyce: Attitudes of women with borderline personality disorder to otherness
Klíčová slova: hraniční porucha osobnosti, jinakost, STiP-5.1, metoda experience sampling
Klíčová slova anglicky: borderline personality disorder, otherness, STiP-5.1, experience sampling methodology
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2020
Datum zadání: 11.11.2020
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Nikola Doubková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK