Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kin-ball a možnosti jeho využití v tělesné výchově
Název práce v češtině: Kin-ball a možnosti jeho využití v tělesné výchově
Název v anglickém jazyce: Kin-ball and possibilities of its use in physical education
Klíčová slova: kin-ball, tělesná výchova, výuka
Klíčová slova anglicky: kin-ball, physical education, teaching
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2020
Datum zadání: 09.11.2020
Datum a čas obhajoby: 26.05.2022 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Martin Pádivý
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zmapovat a porovnat možnosti využití kin-ballu ve výuce tělesné výchovy.
Seznam odborné literatury
Táborský. F. Sportovní hry II. Praha: Grada, 2007
Český svaz kin-ballu z.s. [online]. [cit. 2020-04-14]. Dostupné z: http://kin-ball.cz/
International kin-ball sport federation. FIKB/IKBF [online]. Montréal, QC Canada H1V 0B2 [cit. 2020-04-14]. Dostupné z: https://www.kin-ball.com/en/
Předběžná náplň práce
Zmapovat a porovnat možnosti využití kin-ballu ve výuce tělesné výchovy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To map and compare the possibilities of using kin-ball in the teaching of physical education.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK