Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Incidence nozokomiálních infekcí z invazivních vstupů ( centrální žilní katétr, permanentní močový katétr) na anesteziologicko- resuscitační klinice a jednotkách intenzivní péče ve FTNsP.
Název práce v češtině: Incidence nozokomiálních infekcí z invazivních vstupů ( centrální žilní katétr, permanentní močový katétr) na anesteziologicko- resuscitační klinice a jednotkách intenzivní péče ve FTNsP.
Název v anglickém jazyce: An incidence of hospital infections after invasive procedures ( central venous catheter, permanent urinary catheter) at the intensive care units of Thomayer University Hospital.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Bc. Lenka Hejzlarová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2007
Datum zadání: 19.06.2007
Datum a čas obhajoby: 11.06.2007 08:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01224)
Oponenti: Dana Jurásková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK