Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Preference a charakter pohybu krys (Rattus rattus) v horizontální a vertikální rovině
Název práce v češtině: Preference a charakter pohybu krys (Rattus rattus) v horizontální a vertikální rovině
Název v anglickém jazyce: Preferences and characteristics of movement in a horizontal and vertical dimension in the black rat (Rattus rattus)
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2020
Datum zadání: 03.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2022
Oponenti: prof. RNDr. František Sedláček, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Iveta Štolhoferová, Ph.D.
Mgr. Barbora Vobrubová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Krysa obecná (Rattus rattus) je téměř celosvětově rozšířený hlodavec, a v mnohých částech světa má její přítomnost zásadní důsledky pro ekonomii, zdraví člověka a ochranu přírody. Přestože je obecně považována za dobře šplhající druh, řada základních otázek je stále nezodpovězena. Cílem diplomové práce je zjistit základní parametry šplhání, jako je například rychlost, rozsah motorických dovedností krys při šplhání, jaká je krysami skutečně preferovaná výška pobytu nad zemí a jaký je charakter explorace krys v komplexním, strukturovaném 3D prostředí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK