Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Expression and purification of proteins with unnatural aminoacids, and determination of their structure by combination of chemical or photochemical modification and mass spectrometry
Název práce v češtině: Exprese a purifikace proteinů s nepřirozenými aminokyselinami a studium jejich struktury pomocí chemické nebo fotochemické modifikace a hmotnostní spektrometrie
Název v anglickém jazyce: Expression and purification of proteins with unnatural aminoacids, and determination of their structure by combination of chemical or photochemical modification and mass spectrometry
Klíčová slova: nepřirozené aminokyseliny, modifikace proteinů, hmotnostní spektrometrie
Klíčová slova anglicky: unnatural aminoacids, protein modification, mass spectrometry
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2020
Datum zadání: 26.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2023
Oponenti: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
-
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK