Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Princip znečišťovatel platí v právu životního prostředí
Název práce v češtině: Princip znečišťovatel platí v právu životního prostředí
Název v anglickém jazyce: Polluter Pays Principle in environmental law
Klíčová slova: Právo životního prostředí Právní principy Znečišťovatel platí
Klíčová slova anglicky: Environmental law Legal principles Polluter pays
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. BcA. Tereza Fabšíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2020
Datum zadání: 18.11.2020
Datum a čas obhajoby: 20.09.2021 08:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 38, 38
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je popsat uplatnění právního princpu "znečišťovatel platí" v právu životního prostředí, a to v mezinárodním, evropském i českém.
K uvedení do problematiky bude potřeba rozvést význam právních princpů obecně a vyložit základní pojmy. Dále bude pospsána funkce tohoto principu a jeho projev v nástrojích ochrany životního prostředí. Pak bude třeba vymezit jeho ukotvení v mezinárodním, evropském i českém právu, a to prostřednictvím aktuálně platných předpisů. V práci bude pamatováno i na postupný vývoj tohoto principu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to describe the application of the legal principle "polluter pays" in environmental law - in international, European and Czech.
In order to introduce the issue, it will be necessary to elaborate on the meaning of legal principles in general and to explain the basic concepts. Furthermore, the function of this principle and its manifestation in environmental protection instruments will be described. Then it will be necessary to demonstrate this principle in international, European and Czech law, through the currently valid regulation. The work will also point out the gradual development of this principle.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK