Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identifikace genetických determinant inzulinové rezistence pomocí srovnávacího sekvenování genů
Název práce v češtině: Identifikace genetických determinant inzulinové rezistence pomocí
srovnávacího sekvenování genů
Název v anglickém jazyce: Identification of the genetic determinant of insulin resistence by
comparative gene sequencing
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN (11-00160)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. František Liška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.04.2007
Datum zadání: 25.04.2007
Datum a čas obhajoby: 06.09.2007 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2007
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01227)
Oponenti: Ing. Michal Pravenec, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK