Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
GHP a Weylův formalismus pro gravitační perturbace
Název práce v češtině: GHP a Weylův formalismus pro gravitační perturbace
Název v anglickém jazyce: GHP and Weyl formalism for gravitational perturbations
Klíčová slova: GHP formalismus|Debyeův potenciál|Weylova třída metrik|gravitační perturbace|přesná řešení
Klíčová slova anglicky: GHP formalism|Debye potential|Weyl class of metric|gravitational perturbations|exact solutions
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: Mgr. David Kofroň, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Václav Mikeska - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2020
Datum zadání: 23.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.05.2021
Datum a čas obhajoby: 03.02.2023 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.12.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:30.12.2022
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2023
Oponenti: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s NP a GHP formalismem obecné teorie relativity. GHP formalismus umožnuje nejlepší zápis Teukolského rovnic, které popisují mimo jiné gravitační perturbace černých děr (obecně vakuových prostoročasů typu D). Cohen a Kegeles ukázali, že lze najít Debyeovské potenciály pro tyto perturbace. Existují přirozeně i jiné přístupy k perturbacím přesných prostoročasů, jako například perturbace metrických funkcí ve Weylově třídě metrik (které mohou, ale nemusí být algebraického typu D). Každý z přístupů má pochopitelne svě výhody a nevýhody. Cílem práce bude najít vztah mezi oběma přístupy (v případech, kdy lze oba použít pro řešení stejného problému).
Seznam odborné literatury
Chandrasekhar, S., The mathematical theory of black holes, 1983, Oxford University Press.
Griffiths J. B., Podolský J.: Exact space-times in Einstein’s general relativity, 2012, Cambridge University Press.
Stephani H., Kramer D., MacCallum M., Hoenselaers C., Herlt E.: Exact solutions of Einstein’s field equations, 2003, Cambridge University Press.
Price L. R., PhD Propos. 1, 1 (2015).
Deadman E., Stewart J. M., Class. Quantum Gravity 28, 015003 (2011).
Cohen J. M., Kegeles L. S., Phys. Lett. A 54, 5 (1975).
Wald R. M., Phys. Rev. Lett. 41, 203 (1978).
Kotlařík P., Semerák O., Čížek P., Phys. Rev. D 97, 084006 (2018)
Basovník M, Semerák O., Phys. Rev. D 94, 044007 (2016)
a další články z odborné literatury
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK