Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Redukce elektronově deficitních dendralenů hydridovými činidly
Název práce v češtině: Redukce elektronově deficitních dendralenů hydridovými činidly
Název v anglickém jazyce: Reduction of electron-deficient dendralenes by hydride reagents
Klíčová slova: polyeny; dendraleny; elektronově deficicitní; syntéza; redukce
Klíčová slova anglicky: polyenes; dendralenes; electron-deficient; synthesis; reduction
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2020
Datum zadání: 30.09.2020
Datum a čas obhajoby: 20.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Rastislav Antal
Zásady pro vypracování
1. Literární rešerše, seznámení se s dendraleny a jejich specifickými vlastnostmi, stanovení specifického cíle ve výzkumu reaktivity těchto látek na základě rešerše.
2. Experimentální provedení, korekce postupu na základě získaných experimentálních dat.
3. Sepsání diplomové práce v obvyklém formátu.
Seznam odborné literatury
Sekundární zdroje (časopisy v oboru obecné a organické chemie, např. Angewandte Chemie International Edition, Journal of the American Chemical Society, Chemical Science, Organic Letters, atd.), východiskem jsou recentní review na téma dendralenů.
Předběžná náplň práce
Studium redukčních reakcí elektronově deficitních dendralenů, hledání nových cyklizačních procesů na heterocyklické stavební bloky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Exploration of reduction reactions of electron-deficient dendralenes, search for novel cyclization processes to afford heterocyclic building blocks.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK