Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava sprejově sušeného prášku s obsahem léčiva, chitosanu a tenzidu
Název práce v češtině: Příprava sprejově sušeného prášku s obsahem léčiva, chitosanu a tenzidu
Název v anglickém jazyce: Preparation of spray-dried powder containing active substance, chitosan and surfactant
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2020
Datum zadání: 16.02.2022
Datum a čas obhajoby: 02.06.2022 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2022
Oponenti: Mgr. Monika Smékalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracování literární rešerše k dané problematice
Zpracování teoretické části práce
Experimentální řešení dané problematiky
Vyhodnocení výsledků
Písemné zpracování diplomové práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK