Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Norská politika spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu jako nástroj měkké moci norské zahraniční politiky
Název práce v češtině: Norská politika spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu jako nástroj měkké moci norské zahraniční politiky
Název v anglickém jazyce: The Norwegian policy of cooperation in Education and Research as a soft-power tool for Norway‘s foreign policy
Klíčová slova: Norská spolupráce, teorie mezinárodní spolupráce, hra na kuře, měkká moc, komplexní interdependence, Fondy EHP, Norské fondy, Nordplus, NordForsk, severský regionalismus
Klíčová slova anglicky: Norway’s cooperation, theory of international cooperation, Chicken game, soft power, complex interdependence, EEA Grants, Norway Grants, Nordplus, NordForsk, Nordic regionalism
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: neurčeno (23-N)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2019
Datum zadání: 08.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.09.2020
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.02.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Oponenti: prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK