Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv Elkoninovy metody na fonologické schopnosti dětí v předškolním věku
Název práce v češtině: Vliv Elkoninovy metody na fonologické schopnosti dětí v předškolním věku
Název v anglickém jazyce: Influence of Elkonin´s method on phonological ability of preschool children
Klíčová slova: vývoj řeči, fonologické schopnosti, Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina, děti předškolního věku, Baterie testů fonologických schopností
Klíčová slova anglicky: speech development, phonological skills, Training of language skills according to D.B. Elkonina, preschool children, Battery of tests of phonological abilities
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Korandová
Řešitel: Mgr. Šárka Konopásková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2020
Datum zadání: 15.09.2020
Datum a čas obhajoby: 18.05.2021 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Ing. Jana Horynová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK