Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití atletických tréninkových metod v požárním sportu
Název práce v češtině: Využití atletických tréninkových metod v požárním sportu
Název v anglickém jazyce: Application of athletic training methods in fire fighter sport
Klíčová slova: požární sport, atletika, sportovní příprava, tréninkové metody
Klíčová slova anglicky: fire fighter sport, athletics, sports training, training methods
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2020
Datum zadání: 14.09.2020
Datum a čas obhajoby: 14.06.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2022
Oponenti: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Konzultanti: Mgr. David Vondrášek
Předběžná náplň práce
Název: Využití atletických tréninkových metod v požárním sportu
Cíle: Cílem této závěrečné práce je popsat možné využití atletických tréninkových metod u sportovců v požárním sportu, co nejpřesněji vylíčit rozvoj nejdůležitějších schopností pro výkon požárního sportu a popsat základní disciplíny požárního sportu.
Metody: V této práci jsou použity deskriptivně-analytické metody vyplývající z dostupné literatury a odborných článků na téma atletika a požární sport.
Výsledky: Výsledkem této práce je dokument, který shrnuje popis požárního sportu a možné zařazení atletických tréninkových prostředků do tréninkového procesu sportovců vykonávající požární sport.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title: Application of athletic training methods in fire fighter sport
Objectives: The aim of this final thesis is to describe the possible use of athletic training methods for athletes in fire fighter sport, to describe as accurately as possible the development of the most important skills for the performance of fire fighter sport and to describe the basic disciplines of fire fighter sport.
Methods: In this work, descriptive-analytical methods resulting from available literature and professional articles on the topic of athletics and fire fighter sport are used.
Results: The result of this work is a document that summarizes the description of fire fighter sport and the possible use of athletic training methods in the training process of athletes performing fire fighter sport.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK