Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití Instagramu v marketingové komunikaci české fotbalové reprezentace žen
Název práce v češtině: Využití Instagramu v marketingové komunikaci české fotbalové reprezentace žen
Název v anglickém jazyce: Utilization of Instagram in marketing communication of the Czech women’s national football team
Klíčová slova: sociální sítě, sport, marketing, ženský fotbal
Klíčová slova anglicky: Social Media, Sport, Marketing, Women’s Football
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2020
Datum zadání: 14.09.2020
Datum a čas obhajoby: 02.09.2022 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:07.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2022
Oponenti: Ing. Mgr. Daniel Opelík
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je najít doporučení ke zlepšení marketingové komunikace české ženské fotbalové reprezentace na sociální síti Instagram. V práci bylo zjištěno, že aktuální marketingová komunikace ženské fotbalové reprezentace je na dobré úrovni. I přesto byly ale odhaleny určité chyby a nedokonalosti různého charakteru, kterým je třeba se v rámci zachování kvality komunikace vyvarovat. Na základě tohoto poznatku byla navržena konkrétní doporučení, která mají potenciál úroveň komunikace vylepšit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to present recommendations for improving the marketing communication of the Czech women's national football team on Instagram. In this thesis was found that the current marketing communication of the women's football team is well managed, however certain imperfections and shortcomings were revealed. It is necessary to avoid these imperfections and shortcomings in order to maintain the quality of communication. Based on this knowledge, specific recommendations that have the potential to improve the level of communication were proposed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK