Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antagonistic regulation by global transcription factors Tup1p, and Cyc8p of Flo11 and Flo11 -dependent phenotypes in wild yeast
Název práce v češtině: Antagonistická regulace pomocí globálních transkripčních faktorů Tup1p a Cyc8p u Flo11 a Flo11-dependentních fenotypů u divokých kvasinek
Název v anglickém jazyce: Antagonistic regulation by global transcription factors Tup1p, and Cyc8p of Flo11 and Flo11 -dependent phenotypes in wild yeast
Klíčová slova: Cyc8-Tup1, Flo11, wild yeast, yeast adhesion
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.09.2020
Datum zadání: 11.09.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:01.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2022
Oponenti: doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
  RNDr. Ivana Malcová, CSc.
  prof. doc. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK