Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inzerční reakce izokyanoferrocenu v orthopalladovaných komplexech
Název práce v češtině: Inzerční reakce izokyanoferrocenu v orthopalladovaných komplexech
Název v anglickém jazyce: Insertion reactions of isocyanoferrocene in orthopalladated complexes
Klíčová slova: isonitrily; ferrocen; orthopalladované komplexy; inzerce
Klíčová slova anglicky: isocyanides; ferrocene; orthopalladated complexes; insertion
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.09.2020
Datum zadání: 20.05.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.07.2021
Oponenti: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je prostudovat inzerční reakce izokyanoferrocenu v orthopalladovaných komplexech a využít inzerční produkty v dalších reakcích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK