Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkcionalistické světlo v Československu a v Evropě
Název práce v češtině: Funkcionalistické světlo v Československu a v Evropě
Název v anglickém jazyce: Functionalist light in Czechoslovakia and in Europe
Klíčová slova: design|teorie designu|užité umění|umělecký průmysl|svítidla|osvětlování|osvětlovací technika|umělec-inženýr|funkcionalismus|konstruktivismus|VChUTEMAS|Alexandr Rodčenko|Abram Damskij|Bauhaus|Marianne Brandt|Poul Henningsen|Alvar Aalto|Miloslav Prokop|Jaroslav Anýž
Klíčová slova anglicky: design|design theory|applied art|decorative art|fixtures|lighting|lamps|artist-engineer|functionalism|constructivism|VKhUTEMAS|Alexandr Rodchenko|Abram Damsky|Bauhaus|Marianne Brandt|Poul Henningsen|Alvar Aalto|Miloslav Prokop|Jaroslav Anýž
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Mergl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.08.2020
Datum zadání: 10.08.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.10.2021
Datum a čas obhajoby: 03.02.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jana Johanna Pauly
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce sleduje vývoj funkcionalistického designu osvětlení v meziválečném Československu se zvláštním zřetelem k jiným uměleckým centrům v Evropě. Funkcionalistické světlo je pojato v širším kontextu jako součást koncepce vnímání života podle představ funkcionalistů, což prokazují dobové teoretické práce předních osobností evropského funkcionalismu, např. László Moholy-Nagyho. Ústřední část práce je věnovaná rozvoji průmyslového designu svítidel v Evropě a v Československu, které na evropskou tvorbu rychle reagovalo.
Seznam odborné literatury
VLČKOVÁ, Lucie, HEKRDLOVÁ, Alice (eds.). Krásná jizba DP 1927-1958: design pro demokracii, Uměleckoprůmyslové Museum: Karel Kerlický - KANT, Praha, 2019
BINROTH, Justus A., THORMANN, Olaf. Bauhausleuchten? Kandemlicht! / Bauhaus Lighting? Kandem Licht!, Arnoldsche Art Publishers, Stuttgart, 2003
LYTKEN, Malene. Danish Lights: 1920 to now, Strandberg Publishing, 2020
POSPISZYL, Tomáš, POMAJZLOVÁ, Alena. Rytmy + pohyb + světlo, Arbor Vitae, Praha, 2012
LE CORBUSIER. Toward an Architecture, Getty Publication, 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK