Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam hudby v etickém rozvoji dítěte mladšího školního věku
Název práce v češtině: Význam hudby v etickém rozvoji dítěte mladšího školního věku
Název v anglickém jazyce: Significance of Music in the Ethical Aspects of Child´s Development
During the Period of Middle Childhood
Klíčová slova: Hudební vývoj dítěte mladšího školního věku, rozvoj osobnosti, integrativní hudební pedagogika, polyestetická výchova, metodické scénáře
Klíčová slova anglicky: The development of musicality in the children of middle childhood, personality development, integrative music education, polyaesthetic education, methodological scenarios.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.07.2020
Datum zadání: 23.07.2020
Datum a čas obhajoby: 15.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R107, 107, didaktická učebna, 1. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je přiblížení hudebního vnímání a prožívání dítěte v období mladšího školního věku. Důležitou součástí je vlastní tvorba hudebních příběhů v plné úctě k osobnostní charakteristice dítěte mladšího školního věku a se snahou najít v něm výrazné etické a umělecké rysy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of the thesis is to analyse musical perception and understanding of a child during middle childhood, with own composition set in to fairy tale environment being an important part with due respect to all aspects of child's personality aiming to discover prominent ethical and artistic features.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK