Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulace aktivity aspartátových a serinových proteas pomocí selektivních přirozených inhibitorů
Název práce v češtině: Regulace aktivity aspartátových a serinových proteas pomocí selektivních přirozených inhibitorů
Název v anglickém jazyce: Regulation of the activity of aspartic and serine proteases by selective natural inhibitors
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2020
Datum zadání: 12.06.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.07.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK