Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Disinformation and Propaganda as Tools of Influence in Cyber Space
Název práce v češtině: Dezinformace a propaganda jako nástroje vlivu v kyberprostoru
Název v anglickém jazyce: Disinformation and Propaganda as Tools of Influence in Cyber Space
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: David Erkomaishvili, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2020
Datum zadání: 15.06.2020
Datum a čas obhajoby: 21.09.2022 11:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK312, 312, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2022
Oponenti: Mgr. Petr Špelda, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK