Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reminiscence a lidová kultura v sociální práci
Název práce v češtině: Reminiscence a lidová kultura v sociální práci
Název v anglickém jazyce: Reminiscence and folk culture in social work
Klíčová slova: Lidová kultura, reminiscence, vzpomínky, reminiscenční stimuly, reminiscenční témata
Klíčová slova anglicky: Popular culture, reminiscence, memories, reminiscence triggers, reminiscence topics
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2020
Datum zadání: 26.05.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2020
Datum a čas obhajoby: 01.02.2021 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2021
Oponenti: Mgr. Bc. Hana Čížková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce pojednává o propojení reminiscence, tedy cílené práce se vzpomínkami seniorů, s tématy z lidové kultury.

Teoretická část práce popisuje různé formy, metody a témata, kterých reminiscence využívá. Následně se věnuje lidové kultuře, jejím projevům a podobám, z nichž mohou čerpat sociální pracovníci a další pracovníci v sociálních službách při přípravě a uskutečňování reminiscenčních setkání a dalších reminiscenčních aktivit v pobytových službách pro seniory.

Praktická část zkoumá současnou situaci ve využívání reminiscence a lidové kultury v pobytových zařízeních pro seniory na území dnešního Slovácka. Cílem této práce je vypracování metodiky k praktickému zařazování témat z lidové kultury do reminiscenčních setkání a dalších aktivizačních programů v pobytových službách pro seniory.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Topic of my thesis is the combination of folk cultural topics with reminiscence, the work targeted on elderly people’s memories.

The theoretical part of this thesis describes various forms, methods and topics used as part of reminiscence. It also studies folk culture itself and its manifestations that can be a good source of inspiration for social workers and related staff when organizing reminiscence sessions and activities in retirement and nursing homes.

The practical part explores the current situation in nursing homes at Slovácko, South Moravia in terms of reminiscence integration into the daily life. The goal of this thesis is to develop a methodology for practical inclusion of folk culture topics into the reminiscence sessions and related activities in nursing homes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK