Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Afterlife of digital user data: analysis of evolution of posthumous data policies on social media
Název práce v češtině: Posmrtný život dat: analýza vývoje přístupu sociálních sítí k posmrtným datům uživatelů
Název v anglickém jazyce: Afterlife of digital user data: analysis of evolution of posthumous data policies on social media
Klíčová slova: Virtuální smrt|virtuální umírání|smrt a data|politika dat po smrti uživatele|etika dat po smrti uživatele|sociální sítě a smrt|management osobních informací|zásady ochrany osobních údajů případová studie|digitální nesmrtelnost
Klíčová slova anglicky: Digital death|digital dying|death and data|posthumous policy|posthumous data ethics|social media and death|personal information management|privacy policy|case study|digital immortality
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2020
Datum zadání: 19.05.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2020
Datum a čas obhajoby: 29.01.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Sedláček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá vývojem přístupu sociálních sítí k posmrtným datům svých uživatelů. Cílem je zmapovat a kriticky zhodnotit současný stav strategií nakládání s daty zesnulých uživatelů třech nejvyužívanějších sociálních sítí v západním světě: Facebooku, Twitteru a LinkedInu. Tato kritická analýza by měla odhalit nově se formující principy a zájmy těchto platforem v rámci využívání těchto dat.
Práce představí ucelenou chronologickou analýzu zmíněných strategií, v rámci níž budou identifikovány klíčové vývojové fáze. Informace k analýze budou získány primárně prostřednictvím zmíněných sociálních sítí a oficiálních dostupných dokumentů, ale také z popisů praktik v odborné literatuře.
Diplomová práce přispěje k debatě o možnostech uchovávání a využívání dat po smrti uživatele na sociálních sítích a pomůže lépe pochopit současné chování platforem v rámci zvolených strategií. Tato debata tvoří kontext pro budoucí formování mezinárodní a národní legislativy a přímo souvisí s ochranou soukromí uživatelů. Bude-li to možné na základě zjištění a dostupných informací, práce rovněž nastíní potenciální směr dalšího vývoje v oblasti uchovávání a využívání dat po smrti uživatele.

Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
GOTVED, Stine. Research Review: Death Online-Alive and Kicking!. Thanatos, 2014, 3.1/2014.
ÖHMAN, Carl J.; WATSON, David. Are the dead taking over Facebook? A Big Data approach to the future of death online. Big Data & Society, 2019, 6.1: 2053951719842540.
PAPACHARISSI, Zizi. A networked self and birth, life, death. New York, 2019. ISBN 1351784110.
VAN DIJCK, José. Mediated memories in the digital age. Stanford University Press, 2007.
WALTER, Tony. Communication media and the dead: From the stone age to Facebook. Mortality, 2015, 20.3: 215-232.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK