Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv virtuální formy komunikace v rámci internetových komunit na moderní ruský jazyk
Název práce v češtině: Vliv virtuální formy komunikace v rámci internetových komunit na moderní ruský jazyk
Název v anglickém jazyce: The influence of the virtual form of communication within Internet communities on the modern Russian language
Klíčová slova: internetová komunita, internetová komunikace, internetový lexikon, netspeak, netnografie, online pozorování, neologismus, neverbální jazykové prostředky, řečové chování
Klíčová slova anglicky: internet community, internet communication, internet lexicon, netspeak, netnography, online observation, neologism, non-verbal language means, linguistic behavior
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2020
Datum zadání: 15.05.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK