Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výuka sjezdového lyžování na 2. stupni základních škol
Název práce v češtině: Výuka sjezdového lyžování na 2. stupni základních škol
Název v anglickém jazyce: The Instruction of Downhill Skiing for the Upper Grades of Primary School
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Otakar Mojžíš
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2007
Datum zadání: 31.05.2007
Datum a čas obhajoby: 22.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Ivan Přibyl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK