Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Učebnice a metody jejich hodnocení
Název práce v češtině: Učebnice a metody jejich hodnocení
Název v anglickém jazyce: Text-books and Methods for their Evaluation
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Pumpr, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2007
Datum zadání: 31.05.2007
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK