Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gasping - příznivý prognostický marker při zahájení neodkladné resuscitace
Název práce v češtině: Gasping - příznivý prognostický marker při zahájení neodkladné resuscitace
Název v anglickém jazyce: Gasping - a promising prognostic marker during resuscitation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jiří Knor, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2020
Datum zadání: 13.06.2020
Datum a čas obhajoby: 11.06.2021 10:00
Místo konání obhajoby: FNKV - Pavilon H
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2021
Oponenti: MUDr. Marta Emlerová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vedoucí práce: MUDr. Jiří Knor, Ph.D., ředitel ZZS SčK, p.o.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK