Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hippocampal coding of positions of inaccessible objects
Název práce v češtině: Hipokampální kódování pozic nepřístupných objektů
Název v anglickém jazyce: Hippocampal coding of positions of inaccessible objects
Klíčová slova: hipokampus, prostorová kognice, rozlišování pozice objektu, nepřístupný prostor, populace neuronů
Klíčová slova anglicky: hippocampus, spatial cognition, object-position discrimination, inaccessible space, neuronal ensembles
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2020
Datum zadání: 05.03.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2020
Oponenti: Ing. Jan Kudláček, DiS., Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. David Levčík, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Hipokampus je klíčová struktura pro zpracování prostorových informací, včetně rozlišování pozic objektů v nepřístupném prostoru. Dosud však nebylo zjevně popsáno, jak je tato klíčová schopnost reprezentována na úrovni populací hipokampálních neuronů. Tato diplomová práce zkombinuje jednotková elektrofyziologická nahrávání u potkanů s operantní úlohou využívající zobrazování vizuálních stimulů, což nám umožní zkoumat rozlišování pozic vizuálních objektů umístěných v části prostředí, která není zvířeti dostupná.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The hippocampus is a key structure for processing spatial information including the discrimination of the location of inaccessible objects in space. How this critical ability is represented at the level of hippocampal neuronal ensembles has not yet been clearly described. We will single-unit electrophysiological recordings in rats with the operant behavior task using visual stimuli presentation in this thesis. This will provide us with the possibility to study the discrimination of positions of visual objects located in a part of an environment that is not accessible to the animal.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK