Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj vztahu dospělých intaktních jedinců se sourozenci s poruchou autistického spektra
Název práce v češtině: Vývoj vztahu dospělých intaktních jedinců se sourozenci s poruchou autistického spektra
Název v anglickém jazyce: Development of the relationship of adult intact individuals with siblings with autism spectrum disorder
Klíčová slova: Intaktní sourozenec; jedinec s PAS; sourozenecké vztahy; dětství;, stres
Klíčová slova anglicky: Intact sibling; Individual with ASD; Sibling relationships; Childhood; Stress
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2020
Datum zadání: 24.02.2020
Datum a čas obhajoby: 20.05.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci se pokusím zmapovat zkušenosti dospělých sourozenců lidí s PAS v průběhu dospívání, současné sourozenecké vztahy, představy intaktního sourozence o budoucnosti vlastní i budoucnosti sourozence s PAS a vliv diagnózy sourozence na pracovní zaměření a vztahy intaktního sourozence.
Tyto oblasti částečně vychází právě z mé bakalářské práce, ve které jsem snažila prozkoumat vnímání rodinné konstelace intaktním sourozencem, vnímání poruch autistického spektra jako takových, vnímání sourozence s PAS a jejich vzájemného vztahu, pohled do budoucnosti informanta a jeho sourozence s PAS či zdroje sociální opory.
Jedná se tedy o empirickou práci založenou na kvalitativní analýze semistrukturovaných rozhovorů.
Seznam odborné literatury
Carter, E. W., Carlton, M. E., & Travers, H. E. (2020). Seeing strengths: Young adults and their siblings with autism or intellectual disability. Journal Of Applied Research In Intellectual Disabilities, 13(1), 59-80.
Day, A., Johner, R., Chalmers, D., & Novik, N. (2019). Sibling Relationships and Autism Spectrum Disorder: A Different Relationship. Canadian Social Work, 20(2), 88–108.
Gass, K., Jenkins, J., Dunn, J., & Krauss, M. W. (2007). Are sibling relationships protective? A longitudinal study: Impacts of Siblings. Journal Of Child Psychology And Psychiatry, 48(2), 167-175.
Jensen, A. C., Orsmond, G. I., & Travers, H. E. (2019). The Sisters’ Advantage? Broader Autism Phenotype Characteristics and Young Adults’ Sibling Support: Young adults and their siblings with autism or intellectual disability. Journal Of Autism And Developmental Disorders, 49(10), 4256-4267.
Nuttall, A. K., Coberly, B., Diesel, S. J., & Howlin, P. (2018). Childhood Caregiving Roles, Perceptions of Benefits, and Future Caregiving Intentions Among Typically Developing Adult Siblings of Individuals with Autism Spectrum Disorder: Lived experiences of siblings of adults with autism spectrum disorders. Journal Of Autism And Developmental Disorders, 48(4), 1199-1209.
Orsmond, G. I., & Seltzer, M. M. (2007). Siblings of individuals with autism or Down syndrome: effects on adult lives. Journal Of Intellectual Disability Research, 51(9), 682-696.
Orsmond, G. I., Kuo, H. -Y., & Seltzer, M. M. (2009). Siblings of individuals with an autism spectrum disorder: Sibling relationships and wellbeing in adolescence and adulthood. Autism, 13(1), 59-80.
Orsmond, G. I., Kuo, H. -Y., Seltzer, M. M., & Krauss, M. W. (2009). Siblings of individuals with an autism spectrum disorder: involving adults with autism plus learning disability in a qualitative research project. Autism, 13(1), 59-80. Research In Developmental Disabilities, 62(3), 104-114.
Seltzer, G. B., Begun, A., Seltzer, M. M., & Krauss, M. W. (1991). Adults with Mental Retardation and Their Aging Mothers: Impacts of Siblings. Family Relations, 40(3), 480-488.
Tozer, R., Atkin, K., & Wenham, A. (2013). Continuity, commitment and context: adult siblings of people with autism plus learning disability. Journal Of Applied Research In Intellectual Disabilities, 21(5), 480-488.
Předběžná náplň práce
Teoretická část

- PAS
- Sociální vztahy jedinců s PAS
- PAS a sourozenectví
- Situace sourozenců jedinců s postižením/PAS

Empirická část

- Cíle práce a výzkumné otázky
- Metodologie výzkumu a výzkumný vzorek
- Prezentace a analýza dat
- Diskuze
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK