Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Music Visualization in 3D
Název práce v češtině: 3D vizualizace hudby
Název v anglickém jazyce: Music Visualization in 3D
Klíčová slova: analýza hudby, rozpoznání rytmu, 3D vizualizace, emoce
Klíčová slova anglicky: music analysis, beat tracking, 3D visualization, emotions
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Tobias Rittig, B.Sc., M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2020
Datum zadání: 11.02.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.07.2020
Datum a čas obhajoby: 14.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2020
Oponenti: Mgr. Jan Hajič, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to provide a 3D visualization of music that corresponds to human emotions.
First, the songs are analyzed and key statistics (key, tempo, etc) are extracted from them.
These statistics can be used to classify an emotional response of the song using machine learning.
Finally this information is used to perform an adaptive, real-time 3D visualization that represents the emotional response adequately.
Seznam odborné literatury
- Ellis, Daniel. (2007). Beat Tracking by Dynamic Programming. Journal of New Music Research. 36. 51-60. 10.1080/09298210701653344.
- Han, B. J., Rho, S., Dannenberg, R. B., & Hwang, E. (2009, October). SMERS: Music Emotion Recognition Using Support Vector Regression. In ISMIR (pp. 651-656).
- Chen, Y. A., Yang, Y. H., Wang, J. C., & Chen, H. (2015, April). The AMG1608 dataset for music emotion recognition. In 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) (pp. 693-697). IEEE.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK