Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace postury v terapii artrózy kyčelního kloubu
Název práce v češtině: Optimalizace postury v terapii artrózy kyčelního kloubu
Název v anglickém jazyce: Coxarthrosis therapy through posture optimalization
Klíčová slova: kyčelní kloub, koxartróza, postura, funkční centrace kloubu
Klíčová slova anglicky: hip joint, coxarthrosis, posture, functional joint centration
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Veselá
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2020
Datum zadání: 16.04.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.05.2021
Datum a čas obhajoby: 25.05.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2021
Oponenti: Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce bylo najít souvislosti mezi vznikem a rychlostí progrese artrózy
kyčelního kloubu a lidskou posturou. Z dostupné literatury vyplývá, že při funkčně
decentrovaném kloubním postavení dochází hned ke dvěma fenoménům, které
degenerativní onemocnění akcentují. Prvním z nich je nerovnoměrný rozklad sil na
kloubních plochách. Druhým zvětšení zatížení kloubu, které je způsobeno nárůstem
vnitřních sil produkovaných svalovým tahem.
Zdroje zabývající se posturálními a lokomočními svalovými souhrami dokazují,
že pokud chceme optimalizovat funkci svalů kyčelního kloubu, musíme zajistit kvalitní
trupovou stabilizaci a neurální postavení pánve. Přesně, jak je tomu v ontogenezi. Tyto
teoretické poznatky pak byly ověřovány v kazuistikách.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK