Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výkon a vybrané kardiorespirační parametry u profesionálních sportovců ve třetím až čtvrtém týdnu po prodělání onemocnění COVID-19
Název práce v češtině: Výkon a vybrané kardiorespirační parametry u profesionálních sportovců ve třetím až čtvrtém týdnu po prodělání onemocnění COVID-19
Název v anglickém jazyce: Power output and selected cardiorespiratory parameters in elite athletes during the third to fourth week after COVID-19 infection
Klíčová slova: sport, COVID-19, funkční vyšetření, respirační systém, výkon, spirometrie, spiroergometrie
Klíčová slova anglicky: sport, COVID-19, function tests, respiratory system, performance, spirometry, cardiopulmonary exercise testing
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2020
Datum zadání: 21.01.2020
Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
Oponenti: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jan Vávra
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK