Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana životního prostředí ve vybraných řízeních podle stavebního zákona
Název práce v češtině: Ochrana životního prostředí ve vybraných řízeních
podle stavebního zákona
Název v anglickém jazyce: Environmental protection within specific proceedings
pursuant the Building Act
Klíčová slova: ochrana životního prostředí, veřejné stavební právo, stavba, stavební zákon, stavební řád, stavební řízení, stavební povolení, ohlášení stavby, veřejnoprávní smlouva, certifikát autorizovaného inspektora, stavební úřad, dotčený orgán, veřejný zájem, závazné stanovisko, environmentální spolek
Klíčová slova anglicky: Environmental Protection; Public Construction Law; Construction; Building Act; Building Code; Construction Proceeding; Building Permit; Construction Announcement; Public Contract; Authorized Inspector Certificate; Building Authority; Involved Authority; Public Interest; Binding Standpoint; Environmental Group
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: JUDr. Filip Šimák, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2020
Datum zadání: 21.01.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2020
Datum a čas obhajoby: 29.09.2020 16:00
Místo konání obhajoby: m.
Datum odevzdání elektronické podoby:25.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2020
Oponenti: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK