Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Periodicity of Jacobi-Perron algorithm
Název práce v češtině: Periodičnost Jacobiho-Perronova algoritmu
Název v anglickém jazyce: Periodicity of Jacobi-Perron algorithm
Klíčová slova: Jacobi-Perronův algoritmus|řetězové zlomky|nerozložitelné prvky|kubická tělesa
Klíčová slova anglicky: Jacobi-Perron algorithm|continued fractions|indecomposable elements|cubic fields
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.12.2019
Datum zadání: 28.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.02.2020
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Oponenti: Ing. Tomáš Vávra, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Magdaléna Tinková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
The Jacobi-Perron algorithm (JPA) is one of the most important multidimensional generalizations of continued fractions. Of particular interest is the case when JPA is periodic, for then it can be used to construct a unit in the corresponding number field.

After writing up the basic theory of JPA, the student will focus on the properties of periodic JPAs with arithmetic applications, such as estimates of the coefficients and norms of the convergents, or the behavior of JPA expansions in families of number fields of small degree.
Seznam odborné literatury
[1] L. Bernstein, The Jacobi-Perron algorithm – Its theory and application, Lecture Notes in Mathematics 207, Springer-Verlag, Berlin, New York, 1971.
[2] V. Kala, Norms of indecomposable integers in real quadratic fields, J. Number Theory 166, 193-207 (2016).
[3] F. Schweiger, Multidimensional Continued Fractions, Oxford University Press, Oxford, 2000.
[4] M. Tinková and P. Voutier, Indecomposable integers in real quadratic fields, 25 pp., J. Number Theory, to appear.
[5] P. Voutier, Families of periodic Jacobi-Perron algorithms for all period lengths, J. Number Theory 168, 472–486 (2016).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK