Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pythagorova čísla řádů v číselných tělesech
Název práce v češtině: Pythagorova čísla řádů v číselných tělesech
Název v anglickém jazyce: Pythagoras numbers of orders in number fields
Klíčová slova: Pythagorovo číslo, totálně reálné číselné těleso, řád
Klíčová slova anglicky: Pythagoras number, totally real number field, order
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2019
Datum zadání: 20.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.02.2020
Datum a čas obhajoby: 15.07.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:04.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.07.2020
Oponenti: Ing. Jakub Krásenský
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pythagorovo číslo P(R) okruhu R je nejmenší přirozené číslo n takové, že každý prvek R, který jde vyjádřit jako součet libovolně mnoha čtverců, jde vyjádřit i jako součet n čtverců. P(R) je často konečné (a malé), ale Scharlau [2] dokázal, že pro řády O v totálně reálných číselných tělesech může být P(O) libovolně velké.

Studentka v práci shrne potřebné pojmy týkající se číselných těles a řádů a podrobně zpracuje Scharlauův důkaz včetně případu okruhů celistvých prvků. Dále určí Pythagorova čísla pro některé konkrétní příklady nebo se bude věnovat odhadu P(O) v závislosti na stupni číselného tělesa podle [3].
Seznam odborné literatury
[1] Kenneth Ireland and Michael Rosen, A Classical Introduction to Modern Number Theory, Springer-Verlag (1982)
[2] Rudolf Scharlau, On the Pythagoras number of orders in totally real number fields, J. Reine Angew. Math. 316 (1980), 208-210
[3] V. Kala, P. Yatsyna, Lifting problem for universal quadratic forms, arxiv:1808.02262
[4] L. J. Mordell, The Representation of a Definite Quadratic Form as a Sum of Two Others, Ann. Math. 38 (1937), 751-757
[5] Albert Pfister, Quadratic forms with applications to algebraic geometry and topology, London Math. Soc. Lect. Notes 217 (1995), Cambridge University Press
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK