Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posouzení dynamické posturální kontroly u fotbalistů s využitím balančního testu
Název práce v češtině: Posouzení dynamické posturální kontroly u fotbalistů s využitím balančního testu
Název v anglickém jazyce: Appraisal of dynamic postural control in a group of soccer players with usage of a balance test
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavla Honců, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.12.2019
Datum zadání: 04.03.2020
Datum a čas obhajoby: 10.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: FNKV - Pavilon O, REHAB_PAV_O, REHABILITACE_suterén_013_PAV_O
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2021
Oponenti: PhDr. Alena Herbenová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK