Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Charakteristika epidemie HIV v Rusku
Název práce v češtině: Charakteristika epidemie HIV v Rusku
Název v anglickém jazyce: The characteristics of HIV epidemic in Russia
Klíčová slova: HIV, AIDS, Rusko, prevalence, incidence, vývoj, obyvatelstvo
Klíčová slova anglicky: HIV, AIDS, Russia, prevalence, incidence, development, population
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2019
Datum zadání: 07.12.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2020
Oponenti: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Epidemie HIV/AIDS nabývá v posledních desetiletích na významu. Kromě oblasti jižní Afriky, kde se lze setkat s nejvyššími mírami prevalence i incidence, se zvyšuje pošet nakažených touto nemocí v zemích východní Evropy, jako je např. Ukrajina či Rusko. Právě Rusko bude objektem zájmu této práce, jejíž cílem bude popsat vývoj nemocnosti na HIV/AIDS v Rusku a sledovat strukturální odlišnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK