Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Počítačové studium skládání proteinů na zjednodušených modelech
Název práce v češtině: Počítačové studium skládání proteinů na zjednodušených modelech
Název v anglickém jazyce: Computer study of protein folding using simplified models
Klíčová slova: skládání proteinů, počítačová simulace, Hamiltonian Monte Carlo, zhrubené modely
Klíčová slova anglicky: protein folding, computer simulation, Hamiltonian Monte Carlo, coarse-grained models
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2020
Datum zadání: 04.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.07.2021
Oponenti: doc. RNDr. Jan Jirsák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Počítačová simulace skládání proteinů pomocí molekulové dynamiky s atomistickým modelem je zatím prakticky nedosažitelná. Pro zjednodušené modely (například HP nebo SICHO) a pokročilejší metody statistické termodynamiky (například Hamiltonian Monte Carlo a simulated tempering) dosažitelná může být. Cílem práce je směrem od nejjednodušších modelů a metod to vyzkoušet.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK