Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
VermittlerInnen des neuen Rechtspopulismus
Název práce v jazyce práce (němčina): VermittlerInnen des neuen Rechtspopulismus
Název práce v češtině: Zprostředkovatelé pravicového populismu
Název v anglickém jazyce: Mediators of the right-wing populism
Klíčová slova: pravicový populismus|vliv rodiny|předsudky|výchova dětí|role ženy|uzavřená společenství
Klíčová slova anglicky: right-wing populism|family influence|prejudices|education of children|role of a woman|closed societies
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Thomas Schneider, Dr. phil.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2019
Datum zadání: 04.12.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.01.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 11:45
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Markus Grill, M.A.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prozkoumat neoficiální cesty, kterými jsou rozšiřovány pravicově populistické myšlenky se zaměřením na rodinu a především matku, jako primárního zprostředkovatele. Na pozadí tradiční, pravicově smýšlející, rodiny budou zkoumány psychologické strategie díky kterým mají populisté skrze rodinu vliv na děti. K těmto strategiím patří kupříkladu jednoznačně ideologicky vyhraněné letní tábory, jež umocňují a posilují politické a sociální smýšlení, které si děti nesou z rodiny. Vliv těchto strategii bude analyzován teoreticky i prakticky na základě výzkumu v terénu.
Seznam odborné literatury
Decker, Frank:Der neue Rechtspopulismus. Opladen: Leske Budrich 2004.
Detering, Heinrich:Was heißt hier "wir"? Zur Rhetorik der parlamentarischen Rechten: [Was bedeutet das alles?]. Stuttgart: Reclam 2019.
Fuchs, Christian / Middelhoff, Paul:Das Netzwerk der Neuen Rechten: Wer sie lenkt, wer sie finanziert und wie sie die Gesellschaft verändern.Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag 2019.
Häusler, Alexander:Rechtspopulismus als "Bürgerbewegung": Kampagnen gegen Islam und Moscheebau und kommunale Gegenstrategien.Springer-Verlag 2008.
Niehr, Thomas / Reissen-Kosch, Jana:Volkes Stimme? Zur Sprache des Rechtspopulismus.Mannheim: Bibliographisches Institut 2018.
Renz-Polster, Herbert: Erziehung prägt Gesinnung: Wie der weltweite Rechtsruck entstehen konnte - und wie wir ihn aufhalten können. München: Kösel-Verlag 2019.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK