Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha asistenta pedagoga při podpoře žáka se sluchovým postižením v inkluzivní škole
Název práce v češtině: Úloha asistenta pedagoga při podpoře žáka se sluchovým postižením v inkluzivní škole
Název v anglickém jazyce: Role of teaching assistant during support student with hearing impairment in an inclusive school
Klíčová slova: asistent pedagoga, sluchové postižení, inkluze, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: teaching assistant, hearing impairment, inclusion, education
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2019
Datum zadání: 03.12.2019
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK