Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hipoterapie jako podpůrná metoda léčby u dětí s Joubertovým a jiným hypotonickým syndromem
Název práce v češtině: Hipoterapie jako podpůrná metoda léčby u dětí s Joubertovým a jiným hypotonickým syndromem
Název v anglickém jazyce: Hippotherapy as a supportive method of treatment in children with Joubert´s and other hypotonic syndrome
Klíčová slova: hipoterapie, Joubertův sydrom, hypotonie, intervence, edukace, terapie
Klíčová slova anglicky: hippotherapy, Joubert syndrome, hypotonia, intervention, education, therapy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2019
Datum zadání: 27.11.2019
Datum a čas obhajoby: 16.06.2020 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK