Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stavebnice LEGO®: Možnosti hry pro dívky v průběhu let
Název práce v češtině: Stavebnice LEGO®: Možnosti hry pro dívky v průběhu let
Název v anglickém jazyce: LEGO®: Play opportunities for girls throughout the years
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.11.2019
Datum zadání: 21.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2021
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá historií a tématy stavebnic od společnosti Lego v souvislosti vlivu genderově orientovaných hraček na vývoj genderové identity dětí. Vzhledem k tomu, že jsou stavebnice považovány především za hračku pro chlapce, první část práce se bude zabývat historií všech Lego témat, které byly cílené pro dívky. V další části budou analyzovány charakteristiky běžných minifigurek a novějších minipanenek, které se v setech vyskytují. Poslední část se zaměří na zastoupení femininních a maskulinních figurek ve vybraných tématech a jak jsou prezentovány. Licencovanými tématy se práce zabývat nebude, protože jsou úzce spojené se zdrojovými materiály.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK